Wat is de discontorente?Wat is de discontorente?

16 juli 2018

Normaal gesproken wordt de discontorente berekend door de rente op een 10 jarige NL staatslening te vermeerderen met een opslag voor risico. De discontorente wordt gebruikt bij de berekening van de rentabiliteitswaarde, de overnamewaarde en de netto contante waarde per aandeel. Vooral bij de berekening van de netto contante waarde kunnen zeer onrealistische waarden ontstaan omdat wordt aangenomen dat de rente 10 jaar constant blijft, wat in de praktijk niet zo snel zal voor komen. Bij de lage rentestanden van tegenwoordig (begin 2015) ontstaan zelfs waarden die momenteel ronduit belachelijk voor komen. Elk jaar wordt de gemiddelde dividendgroei herberekend.


Daarom ben ik op zoek gegaan naar een stabiele grootheid die als vervanger van de discontorente kan dienen. Hiervoor is de gemiddelde dividendgroei bepaald van 15 aandelen die herkenbaar zijn en een hoge liquiditeit kennen. Dit zijn de aandelen Aegon, Akzo, ASML, DSM, Heineken, KPN, Philips, Randstad, Reed, RDShellA, Unilever C, Vopak en Wolters. De gemiddelde dividendgroei bedroeg in de periode van: 2000 t/m 2014, 3,55% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,84. 2001 t/m 2015, 4,13% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89.

2002 t/m 2016, 4,50% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89.

2003 t/m 2017, 4,79% per jaar met een correlatiecoëfficiënt van 0,89. De gemiddelde dividendgroei dient als risicovoet voor de groei van dividendaandelen en vervangt de discontorente.1 september 2011 (vervallen per 7 maart 2015)
De discontorente wordt berekend door de rente op een 10 jarige NL staatslening te vermeerderen met een opslag voor risico. Als opslag voor risico gebruikt Dividendbelegger de marginale beleningsfaciliteit* (marginal lending facility) die de ECB hanteert.
De discontorente wordt gebruikt voor de berekening van de netto contante waarde (terugrekenen naar netto waarde).

Opmerking: Het dividendrendement van aandelen is bij voorkeur hoger dan de discontorente.

*) Definitie: Een permanente faciliteit van het Eurosysteem die door tegenpartijen kan worden benut om bij een nationale centrale bank op onderpand van beleenbare activa krediet tot de volgende ochtend te verkrijgen tegen een tevoren vastgestelde rentevoet.