Met welke browser functioneert deze site het beste?

Met welke browser functioneert deze site het beste?
Deze site functioneert het beste, in volgorde, met:
1. Google Chrome;
2. Firefox;
3. Safari;
4. Internet Explorer.