Is het mogelijk om waarden die aan de norm voldoen groen te kleuren?


Het is niet mogelijk om alle waarden die aan de norm voldoen automatisch groen te kleuren. De website Dividendbelegger is gemaakt met gratis door Google ter beschikking gestelde software. Het gratis spreadsheetprogramma waarmee de tabellen zijn gemaakt is hier onderdeel van. Jammer genoeg is het spreadsheetprogramma van Google enigszins beperkt. De conditionele opmaak, waarmee je de kleur van cellen kunt instellen, werkt alleen op handmatig ingestelde waarden per cel. Verwijzingen naar cellen kunnen hiervoor niet gebruikt worden, zoals bij het Excel spreadsheetprogramma wel mogelijk is. Daarom is er voor gekozen alleen de celwaarden die kleiner zijn dan 0 rood te kleuren. Het is voor mij ondoenlijk cellen waarvan de waarde varieert elke week per cel aan te passen.