Hoe wordt de theoretische winst per jaar berekend als je een aandeel koopt en dat na 10 jaar weer verkoopt?Hoe wordt de theoretische winst per jaar berekend als je een aandeel koopt en dat na 10 jaar weer verkoopt?
Dat is het gemakkelijkst uit te leggen via een rekenvoorbeeld.
Stel dat het gemiddelde dividend van de afgelopen 5 jaar € 1,00 is en de verwachte dividendgroei 8% per jaar (r= 1,08). De discontorente aan het eind van de looptijd (10 jaar) is 4% (0,04). De aankoopprijs van het aandeel is € 24,00.
De verwachte dividendinkomsten zijn dan als volgt:
1e jaar € 1,08
2e jaar € 1,17
3e jaar € 1,26
4e jaar € 1,36
5e jaar € 1,47
6e jaar € 1,59
7e jaar € 1,71
8e jaar € 1,85
9e jaar € 2,00
10e jaar € 2,16 +
Totaal: € 15,65

In het 10e jaar vertegenwoordigt het dividend een rentabiliteitswaarde van: 
€ 2,16/0,04= € 54,00. Het aandeel wordt voor die prijs weer verkocht.

De totale opbrengst na 10 jaar is: € 15,65 + € 54,00 = € 69,65

De totale opbrengst gedeeld door de aankoopprijs is: € 69,65/€ 24,00 = 2,90

De 10e machtswortel uit 2,90 is 1,1124. Derhalve is de gemiddelde winst per jaar 11,24%.