Hoe vaak wordt de dividendkalender bijgewerkt?Hoe vaak wordt de dividendkalender bijgewerkt?

Meestal dagelijks, maar tenminste wekelijks wordt de informatie over het dividend, zoals door het bedrijf beschikbaar gesteld, ná publicatie in persberichten, jaar-, halfjaar- of kwartaalberichten of jaarverslagen, in de dividendkalender opgenomen.