Hoe te beginnen met beleggen?Hoe te beginnen met beleggen?
Kijk eerst of je het geld echt kunt missen. Heb je een reserve voor onverwachte problemen, zoals voor de wasmachine die kapot gaat, de auto die gerepareerd moet worden etc.? Los eerst je schulden af op consumptief krediet, zoals op bankrekeningen en credit cards en dergelijke.

Begin dan voorzichtig na te denken of beleggen in aandelen iets voor jou is. Kun je er tegen dat de portefeuille slinkt? Dat je bijvoorbeeld je ingelegde spaargeld ineens ziet halveren? Behoud je dan het overzicht en blijf je cool, of ga je in paniek alles verkopen? Of zie je het als een mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen? Denk je snel rijk te worden of denk je beetje bij beetje een kapitaal op te bouwen? Stel vast wat je verwachtingen zijn.
Een reële verwachting is dat je jaar in jaar uit gemiddeld meer dividend zult ontvangen en de koersen van je aandelen enorm zullen fluctueren. Maar de onderliggende koersen van je aandelen zullen, hoewel sterk fluctuerend, op lange termijn met het groeiende dividend meestijgen.  

Open een beleggingsrekening bij je bank of bij een broker.
Zoek de beste bedrijven die je kunt vinden. Selecteer 5 tot 10 bedrijven waar je je geld in wilt beleggen. Beperk je, om te beginnen, tot de aandelen die zijn opgenomen in de AEX index. In de AEX index zijn de grootste bedrijven opgenomen die tegen een stootje kunnen en niet van de ene op de andere dag failliet gaan.
De selectie bestaat uit 3 onderdelen:
1. Het kwantitatieve onderzoek;
2. Het kwalitatieve onderzoek;
3. De prijsbepaling.

1. Het kwantitatieve onderzoek
Er zijn 3 kwantitatieve criteria bij de beoordeling van een aandeel waaraan tenminste moet worden voldaan. Deze criteria zijn:
- De waardegroei van de onderneming moet voldoende groot zijn. Dat wil zeggen dat het management de gemaakte winst van het bedrijf, na uitbetaling van het dividend, goed investeert om groei van de onderneming te realiseren. Alleen uit een groeiende waarde van een bedrijf kan een groeiend dividend betaald worden!
- De historie van dividend betalingen moet voldoende jaren lang zijn. Het liefst 15 jaar of langer. Dit geeft vertrouwen dat het komende jaar en de jaren erna ook weer dividend  uitgekeerd gaat worden.
- De correlatiecoëfficiënt van het dividend moet voldoende hoog zijn. De correlatiecoëfficiënt is een maat voor de stabiliteit van het uitgekeerde dividend in de tijd.

Als een bedrijf aan nog meer criteria voldoet is dat prima. Hoe meer hoe beter. Echter het is haast onmogelijk dat een bedrijf aan alle criteria voldoet.

2. Het kwalitatieve onderzoek
Als we bedrijven gevonden hebben die aan de kwantitatieve criteria voldoen, dan kun je verder gaan met de volgende stap, namelijk de kwalitatieve analyse.
Zoek verder naar bedrijven die voor jou begrijpelijk zijn. Die je kent van de dagelijkse boodschappen, van de reclame op TV en in de dag- en weekbladen, op internet enz.
Als je zulke bedrijven vindt, bezoek dan de internet site van de bedrijven en bestudeer tenminste het laatste jaarverslag en de persberichten van het afgelopen jaar om een indruk van het bedrijf te krijgen. Is het management eerlijk en spreekt men openlijk over gemaakte fouten of tekortkomingen of dekt men dit toe door eufemismen en onduidelijke managementtaal. Kortom: probeer zoveel mogelijk over het bedrijf en zijn producten, en het management te weten te komen. Zorg dat je geïnformeerd bent en vorm een eigen mening!
Heeft het bedrijf een dividendbeleid geformuleerd en wordt het nageleefd?

Je hebt je nu een eigen mening gevormd en nu wordt het tijd om deze te toetsen aan de mening van anderen.
Lees de rapporten van analisten. Bij grote bedrijven zijn soms gratis rapporten van analisten te downloaden.
Lees de columns op beleggingswebsites, kranten, dag- en weekbladen over de bedrijven waarin je geïnteresseerd bent.
Lees tenslotte ook de fora op de grote beleggingswebsites waar vogels van allerhande pluimage hun mening geven en soms tot verrassende inzichten komen.

Heb je nog steeds een goed gevoel over een bedrijf dat je oorspronkelijk geselecteerd had? Ga dan door naar het volgende onderdeel.

3. De prijsbepaling
Je hebt nu een paar aandelen geselecteerd die je de moeite waard vindt.
Bepaal nu of die aandelen tegen een redelijke prijs te koop zijn. Het liefst kopen we natuurlijk aandelen die we als een “koopje” kunnen aanmerken.

Hiervoor is de zogenaamde “Quick Scan” een handig hulpmiddel bij de prijsbepaling. De Quick Scan vind je als eerste sheet onder de tabs met de index aanduidingen AEX, AMX, AScX en Overige aandelen in de linker navigatiebalk van deze website. Hier staan per index, per aandeel:
  • het dividendrendement;
  • de winst die je gemiddeld per jaar kunt verwachten als je de aandelen 10 jaar vasthoudt;
  • de verhouding tussen koers, dividend en dividendgroei (KDG).

Bovenstaande drie grootheden moeten aan hun respectievelijke selectiecriteria voldoen, die boven in de tabel staan (dividendrendement, Verwachte winst/jaar en KDG).

4. Tenslotte
Op deze website zijn, om je behulpzaam te zijn bij de prijsbepaling, per aandeel 4 waarden berekend dat een aandeel waard is. Dat zijn:
  • De executiewaarde;
  • De rentabiliteitswaarde;
  • De overnamewaarde en;
  • De netto contante waarde.

4.1 Vuistregels
Een aandeel is koopwaardig als je het tegen een korting van tenminste 50% van de netto contante waarde kunt kopen. Vaak ligt de helft van de netto contante waarde dan dicht bij de overnamewaarde.

Een aandeel is verkoopwaardig als het gelijk of hoger is dan de netto contante waarde. Vaak ligt de netto contante waarde dan dicht bij de rentabiliteitswaarde.  

4.2 WAARSCHUWING
Als de koers van een aandeel onderuit gaat, lijkt het cijfermatig aantrekkelijk om te kopen. Onderzoek altijd eerst waarom de koers zo laag is. Is er specifieke negatieve berichtgeving over het bedrijf wacht dan tot de storm over is en er weer tekenen van herstel zijn.

Het bovenstaande is door Jan A. Timmer geschreven op persoonlijke titel. De informatie dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.