Home‎ > ‎

Introductie

Introductie
De website dividendbelegger.nl heeft ten doel beleggers behulpzaam te zijn bij de beoordeling van aandelen die dividend uitkeren en een notering hebben aan de Euronext te Amsterdam.
De site beperkt zich tot de fundamentele en technische analyse van aandelen die, de laatste 5 aaneengesloten jaren of meer, dividend uitkeerden. Momenteel worden de resultaten van ongeveer 50 aandelen weergegeven. Om de sheets zo actueel mogelijk te houden wordt in het weekend een koersprognose voor de komende week in de sheets ingevuld. 
 
Om op de actualiteit te kunnen inspelen en/of om uw eigen prognoses door te rekenen is een calculator gadget toegevoegd. Voer de koers, het dividend, de dividendgroei en de discontorente in voor de berekening van de netto contante waarde, het dividendrendement, de verwachte winst per jaar en de KDG.
 
Dividend is het gedeelte van de winst dat door een onderneming wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het dividend kan bestaan uit contant geld (cash) of uit aandelen (stockdividend). Dit gedeelte van de uitgekeerde winst wordt de “pay out” genoemd.

Een belegger is iemand die geld uitzet tegen een vergoeding, zoals rente of dividend. Een dividendbelegger schaft aandelen aan met het voornemen om die voor langere tijd vast te houden. Dit in tegenstelling tot een speculant die het liefst op korte termijn door koop en verkoop een zo groot mogelijke koerswinst tracht te behalen. 

Dividend wordt uitgekeerd op basis van actuele en toekomstige winst van de onderneming. Als de onderneming verlies lijdt, of te weinig winst maakt, dan kan de onderneming besluiten dividend uit de reserves uit te keren, of minder dividend uit te keren, of zelfs helemaal geen dividend uit te keren. Het zal duidelijk zijn dat de hoogte van het dividend variabel is en niet op voorhand is gegarandeerd. Dit in tegenstelling tot de rente-uitkeringen van obligaties die constant zijn. 

Dividendaandelen dienen, alvorens tot kopen over te gaan en gedurende de tijd dat ze in portefeuille zijn, regelmatig te worden getoetst aan, onder andere, de onderstaande fundamentele en rekenkundige criteria:

 • Solvabiliteit;
 • Rendement op het eigen vermogen;
 • Dividend rendement;
 • Waardegroei van de onderneming;
 • Dividendgroei;
 • Verwachte winst per jaar;
 • Pay out;
 • Correlatiecoëfficiënt van de dividend uitkeringen; 
 • Historie van dividendbetalingen;
 • KDG.
Per criterium worden normwaarden (benchmarks) vermeld. Niet aan alle normwaarden hoeft te worden voldaan en ook hoeft aan ieder criterium niet evenveel zwaarte te worden toegekend. 
 
Vervolgens worden, op basis van verschillende berekeningsgrondslagen, waarden per aandeel berekend. Berekend worden de:
 • Executiewaarde;
 • Rentabiliteitswaarde;
 • Overnamewaarde;
 • Netto contante waarde.
Tenslotte worden in een grafiek per periode van 4 weken het sentiment onder beleggers voor een aandeel weergegeven.

Zie ook: TOELICHTING TABELLEN EN GRAFIEKEN