Home‎ > ‎

De beste dividendaandelenDe beste dividendaandelen 2019

week 18Ieder weekend verschijnt een selectie van de beste dividendaandelen. Het meeste cijfermateriaal is afkomstig van data elders op deze website.

 

De selectiecriteria bestaan uit de volgende items:

  1. Ondernemingen waarvan over een periode van 15 jaar de toename van het eigen vermogen per aandeel groter is dan de ingehouden winst per aandeel over dezelfde periode.

  2. Ondernemingen die 15 jaar of meer aaneengesloten dividend uitkeerden, met een correlatiecoëfficiënt van 0,70 of hoger tussen de jaren waarin dividenduitkeringen werden gedaan en het dividend per aandeel;

  3. De 5 jaars gemiddelde waardegroei van de onderneming (Wgr 5j). De onderneming met de hoogste gemiddelde waardegroei krijgt de laagste score (zie kolom R1);

  4. De actuele koers/winstverhouding. De laagste positieve koers/winstverhouding (K/W) krijgt de laagste score (zie kolom R2);

  5. De koers per aandeel, gedeeld door het dividend per aandeel, gedeeld door de dividendgroei (KDG). De laagste KDG krijgt de laagste score. (zie kolom R3);

  6. De onderneming met de laagste totaalscore is in theorie het beste dividendaandeel. (zie kolom Rank, de som van kolom R1, R2 en R3).


Klik hier voor een toelichting


Het resultaat is een selectie van dividendaandelen:

  • Die een stabiele dividendhistorie hebben;

  • Waarvan het management in staat was in het verleden waarde aan het bedrijf toe te voegen.


Het resultaat wordt weergegeven in onderstaande tabel.


WAARSCHUWINGEN: Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Bovenstaande ranking is alleen gebaseerd op cijfers. Informeer u over de ondernemingen. 
Pas op voor het vallende mes!

Het bovenstaande is door Jan A. Timmer opgesteld op persoonlijke titel. Klik hier voor zijn posities. De informatie in deze column dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.