Disclaimer‎ > ‎

Privacy verklaringPrivacy verklaring


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit.


Uw gegevens via het contactformulier worden strikt vertrouwelijk behandeld en kunnen op ieder moment op verzoek eenvoudig worden verwijderd uit de database.


Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.


Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.