Columns‎ > ‎

Wat voor dividend?


Wat voor dividend?
30 januari 2013
door Jan A. Timmer

Nu het cijferseizoen op gang is gekomen kijken dividendbeleggers reikhalzend uit naar het door de bedrijven voorgestelde dividend of slotdividend, in de hoop dat het meer is dan het voorgaande jaar. Maar wat voor dividend ontvangt een belegger nu eigenlijk? En valt er nog wat te kiezen?

Dividend wordt doorgaans per kwartaal, per half jaar of per jaar uitbetaald in contant geld of in aandelen of een combinatie van beide. Veel bedrijven geven hun aandeelhouders zelf de keus om het dividend contant (cash) en/of in aandelen (stock) te ontvangen. De keuze voor het dividend maakt de aandeelhouder in de keuzeperiode via zijn bank of broker bekend aan het uitkerende bedrijf. Totdat een aandeelhouder ze daar over instrueert hangt het van de bank of broker af of ze wel of niet automatisch cash- of stock-dividend uitkeren.

Als er sprake is van keuzedividend, dan treedt nadat een aandeel ex-dividend is gegaan de keuzeperiode in, waarin de belegger zijn keuze bekend maakt.
Wordt voor stock-dividend gekozen, dan wordt er na de keuzeperiode op de record date de omwisselverhouding van het dividend in aandelen vastgesteld. De omwisselverhouding berekent men veelal op basis van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van de aandelen over een korte periode direct voorafgaand aan de record date. De omwisselverhouding resulteert in een aantal dividendrechten, die recht geven op een nieuw gewoon aandeel en vertegenwoordigt soms een premie ten opzichte van het bruto dividend in contanten.

Als een aandeelhouder voor stock-dividend kiest, komt dat voordelig uit voor het uitkerende bedrijf. Het bedrijf houdt door het uitkeren van stock-dividend de winst binnen het bedrijf.
Dit komt omdat een bedrijf hiervoor aandelen uitkeert uit de agioreserve. De agioreserve is de reserve die ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de nominale waarde worden verkocht. Omdat dit neerkomt op terugbetalen van eerder gestort geld, is dit dividend vrijgesteld van belastingen.

Een voordeel voor de belegger is dat het aantal aandelen jaarlijks toeneemt zonder de verschuldigde aankoopkosten die men anders zou doen om meer aandelen bij te kopen.

Een nadeel voor de belegger is dat de uitgekeerde aandelen dezelfde rechten hebben als gewone aandelen. Hierdoor neemt het aantal uitgegeven aandelen toe en daalt de winst per aandeel, waardoor verwatering van de winst per aandeel optreedt.

Als dividendbelasting verschuldigd is, wordt dit al door het uitkerende bedrijf ingehouden. Een particulier kan de ingehouden dividendbelasting (15%) terugkrijgen van de belastingdienst via de inkomstenbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden. Een vennootschap kan de ingehouden dividendbelasting verrekenen via de vennootschapsbelasting.

Het bovenstaande is door Jan A. Timmer geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.