Columns‎ > ‎

Berekening theoretische waarde aandeel Imtech, na claimemissieBerekening theoretische waarde aandeel Imtech
4 maart 2013
door Jan A. Timmer

Royal Imtech heeft op 27 februari 2013 aangekondigd een claimemissie te doen ter waarde van € 500 miljoen. De opbrengst van de claimemissie wordt geheel gebruikt voor schuldreductie en moet leiden tot versterking van de balans.

De koers heeft vanaf het moment van publicatie van het debacle in Polen en Duitsland een duikvlucht genomen en lijkt zich nu te stabiliseren rond de € 8,00. Het aantal uitstaande aandelen per 24 oktober 2012 was 94,1 miljoen.

De emissiekoers wordt altijd belangrijk lager gehouden dan de referentiekoers (de koers vlak voor emissie) om het aantrekkelijk te maken voor kopers om de claim daadwerkelijk te kopen. Een korting tot 50% op de referentiekoers is niet ongebruikelijk.

Zoals gezegd wil Imtech € 500 miljoen ophalen en het is niet zo belangrijk voor Imtech of de emissiekoers € 4,00, € 5,00 of € 6,00 is, als er maar € 500 miljoen gratis geld binnenkomt. Echter, hoe lager de emissieprijs hoe meer nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven.

Hoe kun je de theoretische waarde van een aandeel Imtech na de claimemissie berekenen? Omdat Imtech verwacht over het boekjaar 2012 geen dividend uit te betalen en de toekomst ongewis is, vallen we terug op de methode om door middel van het eigen vermogen de waarde van het aandeel Imtech na de claimemissie te berekenen.

Uit het jaarverslag uit 2011 blijkt dat het eigen vermogen van de onderneming per 31 december 2011 € 926,1 miljoen bedraagt. Omdat de afwaardering van de projecten in Duitsland en Polen € 300 miljoen bedraagt, ga ik er van uit het eigen vermogen met dat bedrag is verminderd. Een schatting van het huidige eigen vermogen komt uit op € 926,1 mln - € 300,0 mln = € 626,1 miljoen.

Laten we eens aannemen dat de claimwaarde € 4,00 bedraagt. Om € 500 miljoen binnen te halen moeten € 500 mln : € 4,00 = 125 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het totale aantal uitstaande aandelen bedraagt na de claimemissie 94,1 mln + 125 min = 219,1 miljoen aandelen.

Het totale eigen vermogen na de claimemissie bedraagt € 626,1 + € 500,0 = € 1.126,1 miljoen.

Het eigen vermogen per aandeel bedraagt € 1.126,1 mln : 219,1 min = 
€ 5,14

Onderstaande tabel geeft de theoretische waarde per aandeel weer bij verschillende emmissiekoersen.

Theoretische waarde bij totaal eigen vermogen van € 1.126,1 mln, na claimemissie

Emissiekoers

Aandelen nieuw

Aandelen totaal

Theoretische waarde

mln

mln

4,00

125,0

219,1

5,14

5,00

100,0

194,1

5,80

6,00

83,3

177,3

6,35


Imtech streeft ernaar eind april 2013 de jaarrekening 2012 af te ronden. Dan kan opnieuw een schatting van het huidige eigen vermogen worden gemaakt en kunnen bovenstaande berekeningen opnieuw worden gemaakt om de theoretische waarde van het aandeel te berekenen. Na de publicatie van de jaarrekening volgt 6 tot 8 weken later de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De emissie dient nog te worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Ook zal Imtech te zijner tijd een prospectus publiceren in verband met de claimemissie. Imtech is voornemens de claimemissie voor de zomer af te ronden.

De werkelijke waarde van de claims en het aandeel Imtech komt tot stand door vraag en aanbod op de beurs. De werkelijke waarde kan behoorlijk afwijken van de theoretische waarde en hangt af van de stemming rondom Imtech.

Naschrift 4 juli 2013: Nu Imtech de claimemissie heeft gelanceerd kan de berekening van de theoretische waarde van het aandeel Imtech, gebaseerd op het eigen vermogen, opnieuw worden gemaakt. Het eigen vermogen zoals vermeld in de eerste kwartaalresultaten van 2013 is € 503,8 mln. De claimemissie bedraagt € 499,2 mln. Het totale eigen vermogen na de claimemissie bedraagt € 503,8 mln + € 499,2 mln = € 1.003,0 mln. Het aantal aandelen na de claimemissie is 445,7 mln. 

Het eigen vermogen per aandeel is: € 1.003,0 mln : 445,7 mln = € 2,25. Pas als op 24 juli 2013 om 9:00 uur de handel in Nieuwe Aandelen Imtech op Euronext Amsterdam begint, zal duidelijk zijn wat de markt voor werkelijke waarde aan het aandeel Imtech toekent. 

Het bovenstaande is door Jan A. Timmer geschreven op persoonlijke titel. Hij heeft geen positie in Imtech op de datum van publicatie. De informatie in deze column dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bronnen: Imtech jaarverslag 2011 en Persberichten van 10 december 2012 en 27 februari 2013;
Voor naschrift 4 juli 2013: Aankondiging claimemissie van 4 juli 2013 en eerste kwartaalresultaten 2013 van 18 juni 2013.