Columns‎ > ‎

Aegon nog steeds goedkoopAegon nog steeds goedkoop
16 januari 2013
door Jan A. Timmer

Hier en daar verschijnen berichten in de media dat de kredietcrisis nu toch wel zijn dieptepunt heeft bereikt of althans spoedig zal gaan bereiken. Over het precieze tijdstip daar steggelen de deskundigen nog over. De financiële aandelen die tengevolge van de kredietcrisis toch wel de grootste klappen hebben gehad, maken sinds juni vorig jaar een flinke stijging door. Als het waar is dat de beurskoersen op het herstel vooruitlopen is het nu zaak om er nog op tijd bij te zijn. Omdat van de financials in de AEX-index alleen Aegon weer dividend betaalt, neem ik alleen het aandeel Aegon onder de loep.

Door de eerder genoemde kredietcrisis, de gerapporteerde verliezen in 2008 en 2009, de ontvangen staatssteun en het stoppen van de dividenduitkeringen werd het aandeel Aegon flink afgestraft. Een laagste koers van € 1,85 werd in 2009 bereikt. Hierna herstelde de koers zich tot momenteel circa € 5,00. Ook betaalt Aegon, zoals gezegd, weer dividend. De eerste dividendbetaling op 14 september 2012 betrof een interim-dividend over het eerste halfjaar van 2012 van € 0,10 per aandeel.
(Correctie 20-1-2013: Aegon betaalde ook een slotdividend over 2011 op 15 juni 2012 van € 0,10 per aandeel)

Het eigen vermogen (shareholders' equity) van Aegon is van € 6,2 miljard in 2008 gestegen naar € 24,5 miljard in september 2012. In de tussentijd is ook nog eens de € 3,0 miljard staatssteun geheel afgelost. Het eigen vermogen van € 24,5 miljard is nu alweer veel hoger dan vóór de kredietcrisis. Toen, in 2007, was het eigen vermogen nog € 15,3 miljard. Uit het 3de kwartaalbericht 2012 van Aegon laat zich een eigen vermogen per aandeel van € 12,79 berekenen per september 2012. De executiewaarde bedraagt dan 60% hiervan en komt uit op € 7,67.

De winst per aandeel per 30 september 2012 bedroeg € 0,50 per aandeel. Als we aannemen dat de winst gedurende het jaar gelijkmatig wordt opgebouwd dan zal de winst per aandeel over heel 2012 uitkomen op € 0,67 per aandeel. De pay-out ratio vóór de kredietcrisis over de periode 2003-2007 was gemiddeld 0,32. Als we deze gemiddelde pay-out ratio aanhouden dan komt het totale dividend over 2012 derhalve uit op € 0,21 per aandeel. Daardoor is het aannemelijk dat aandeelhouders in mei 2013 nog een slotdividend van € 0,11 tegemoet kunnen zien. Bij een koers van circa € 5,00 betekent dat in totaal een dividendrendement van zo'n 4%.

Tenslotte laat zich nog de netto contante waarde berekenen. Bij de aannames van een dividend van € 0,21 per aandeel, een dividendgroei van 5% per jaar en een discontorente van 3% is de netto contante waarde € 10,82. Bij een korting van 50% op de netto contante waarde wordt een aandeel als een koopwaardig beschouwd. Dus bij een koers lager dan € 5,41 is het aandeel koopwaardig.
Bovenstaande aannames in aanmerking genomen kan een belegger, indien hij het aandeel koopt voor een koers van € 5,00 en na 10 jaar weer verkoopt, een theoretische winst verwachten van gemiddeld 11% per jaar.

Kortom, hoe je het ook uitrekent, het aandeel Aegon is momenteel op een koers van circa € 5,00 in mijn ogen nog steeds goedkoop en daardoor koopwaardig.

Stel je tenslotte eens voor dat je het gedurfd had om aandelen Aegon in 2009 te kopen op een koers van € 1,85. Als je dat toen durfde en ze had vastgehouden, had nu al een geweldige winst behaald terwijl er nog meer in het vat zit.

Het bovenstaande is door Jan A. Timmer geschreven op persoonlijke titel. Hij heeft een positie in Aegon op de datum van publicatie. De informatie in deze column dient niet te worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bronnen: Aegon's Jaarverslag 2011 en Interim financial statements Q3 2012